Oplysninger

Hvordan opretholdes en CMV-gas?

Hvordan opretholdes en CMV-gas?

Spørgsmål:

>

Svar: rengør udstødningsluftene og luftindtagene med varmt vand, for resten kalder en professionel.

Med hensyn til gas-CMV er der den lille vedligeholdelse, som du selv kan udføre, men en professionel inspektion er obligatorisk hvert år. Alle CMV'er har en tendens til at tilstoppes over tid, hvorfor det er nødvendigt regelmæssigt at rengøre udstødningsventilerne og luftindtagene med varmt vand og opvaskemiddel (ingen rengøringsmidler) . I tilfælde af vandjusterbar CMV skal du passe på ikke at fugtige de faste dele af luftindtagene. Visse dele af en gas-CMV kan dog kun serviceres af en professionel. De nuværende regler kræver, at en gas-VMC opretholdes af et specialiseret firma mindst en gang om året for verifikation af elektriske ledninger og tilslutninger. Ét hvert femte år for at kontrollere hele installationen, især sikkerhedsanordningen. Installation af et vinduespakning Vores praktiske DIY-videoer